Fakta o emisních třídách kotlů.

Fakta o emisních třídách kotlů.

Povinnosti výrobce a dovozce spalovacího zařízení


Zákon č. 201/2012 Sb. – o ochraně ovzduší stanovuje emisní limity pro kotle, které musí výrobce (případně dovozce) splnit při uvedení zařízení na trh.
Od ledna 2014 je možné v ČR prodávat pouze kotle, které splní emisní třídu 3 dle EN 303-5:2012.
Od ledna 2018 nastane další zpřísnění a bude možné prodávat pouze kotle, které splní emisní třídu 4 dle EN 303-5:2012.
Od ledna 2020 bude v ČR ukončen prodej kotlů emisní třídy 4 a 5. Nadále bude možné prodávat pouze kotle splňující podmínky EKODESIGN .
Od září 2022 bude možné provozovat pouze taková zařízení (nejen kotle, ale i kamna a vložky s teplovodním výměníkem o celkovém příkonu od 10 do 300 kW), která splňují emisní třídu 3. Kotle 1 a 2 druhé třídy dle tabulky 1 nesmí být po uvedeném datu používány. 

Přehled základních informací   (pro více informací rozklikněte)

 

 Časový plán změn

Časový plán omezení prodeje a provozu kotlů

Poznámky

1. 1. 2014

Ukončení prodeje kotlů 1. a 2. třídy.

 

1. 1. 2017

Povinnost předložit revizní zprávu kotle ke všem kotlům na pevná paliva. Nutnost označení emisní třídy kotle.

Při nepředložení revize hrozí pokuta od 1. 1. 2017 ve výši 20 000 Kč. Při spalování nepovoleného paliva (dáno zákonem o ochraně ovzduší) hrozí pokuta 50 000 Kč.

1. 1. 2018

Ukončení prodeje kotlů 3. třídy.

Kotle, které zůstanou na skladech prodejců lze prodávat (do vyprodání zásob) i po uvedeném datu. Kotle 3. Třídy lze provozovat i po roce 2022.

1. 1. 2020

Ukončení prodeje kotlů 4. a 5. třídy. Zakoupit bude možné kotle splňující požadavky na EKODESIGN.

Pro získání dotací na nový kotel v rámci dotačních programů se vyžaduje již dnes splnění podmínek EKODESIGN.

1. 9. 2022

Zákaz provozu kotlů 1. a 2. třídy. Není brán ohled na stav kotle ani dobu pořízení. V provozu smí nadále být kotle 3. – 5. třídy.

V případě prokázání provozu kotle 1. Nebo 2. Třídy po uvedeném datu hrozí pokuta 50 000 Kč.http://lekarnuonline.com/