Projekční podklady

Základní podmínky pro dobrou funkci a vysokou životnost kotlů

  • Montáž kotle provádí jen odborná firma. Každé zapojení má své specifika a zásady, které je třeba při zapojování dodržet. Tyto zásady by měla znát instalační firma
  • Kotel musí být instalován v suchém a dobře větraném prostoru – kotelně
  • Maximální pracovní přetlak vody v kotli - 200 kPA (2,0 bar)
  • Zapojení s akumulační nádrží umožňuje kotel provozovat v optimálním režimu – na jmenovitý výkon a přebytky tepla akumulovat do zásobníku k pozdějšímu vytápění. Použití akumulační nádrže v topném systému je v současné době podmínkou pro splnění legislativních požadavků u kotlů s ručním přikládáním.  
  • Akumulační nádrž zvyšuje životnost kotle a snižuje spotřebu paliva
  • Kotel je nutné pravidelně čistit – od popela a prachu
  • Tah komína musí dosahovat předepsaných hodnot (malý tah snižuje životnost kotle, velký tah snižuje účinnost kotle)
  • Minimální teplota otopné vody 65–80 °C a minimální teplota vratné vody 55–65 °C

projekční podklady

http://lekarnuonline.com/